โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อครุภัณพ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ


ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อครุภัณพ์ยานพาหนะและขนส่ง


รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ


รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advance Life Support unit : ALS)


มีไฟล์แนบ เผยแพร่แผนจัดซื้อรถพยาลาล17เมย67.pdf
คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF