โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


สามารถ Download เอกสาร แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลบางระกำ