โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ปี 2565