โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


การดำเนินการ แผนโรงพยาบาลบางระกำ ปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา


การดำเนินงาน แผนยุทธศาตร์ต่างๆ


แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบางระกำ ปี พ.ศ.2564 – 2566


ดูข้อมูลเพิ่มเติม


แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564


 

ความก้าวหน้าแผนปฏิบัตการ ปี พ.ศ.2564