โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ผลงาน โครงการ


 


 ผลการดำเนินงาน โครงการในปีงบประมาณ 2567


สรุปผลการดำเนินการโครงการปรับมโนทัศน์ในการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2567


 


มีไฟล์แนบ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf
คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF