โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ติดต่อ


ชื่อสถานพยาบาล :  โรงพยาบาลบางระกำ


ที่อยู่ : 1/3 หมู่ที่ 7 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140 


ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 


ลักษณะบริการ : จำนวนเตียงผู้ป่วยใน(ไม่รวมเตียงคลอดธรรมดา) 50 เตียง/ตามจริง 57 เตียง 


ระดับการบริการ : ทุติยภูมิ (ระดับ F2)


ผู้ประสานงาน : ชื่อ นางเดือนรุ่ง อุ่นใจดี ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 


เบอร์โทร : 055-371168, 055-371170     


โทรสาร(Fax) : 055-371176  


อีเมล์ :  bk11252@gmail.com