โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)