โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ข่าวสารโรงพยาบาลบางระกำ


?ประกาศโรงพยาบาลบางระกำ?
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
?‍⚕️?‍⚕️?‍⚕️?‍⚕️?‍⚕️?‍⚕️อ่านข่าวนี้เพิ่มเติมที่ Facebook