โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้มีไฟล์แนบ ประกาศรายชื่อ .pdf
คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF