โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ข่าวสารโรงพยาบาลบางระกำ


?ประกาศโรงพยาบาลบางระกำ?
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายวัน)
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางระกำ
ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://brkhosp.moph.go.th/bkhospital/information.php?cc=17135085912404191336319อ่านข่าวนี้เพิ่มเติมที่ Facebook