โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ข่าวสารโรงพยาบาลบางระกำ


โรงพยาบาลบางระกำ พิษณุโลก
?ขอเชิญชวน ชาวอำเภอบางระกำ และประชาชนชาวพิษณุโลก
นำบัตรประชาชน มายืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ณ หน่วยบริการกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง?
?เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

#บัตรประชาชนใบเดียว #พิษณุโลก #พิดโลกอ่านข่าวนี้เพิ่มเติมที่ Facebook