โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกวดราคาซื้อระบบโปรแกรม HOSxP Version 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)มีไฟล์แนบ เผยแพร่ประกาศเชิญชวน12กพ67.pdf
คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF