โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


คลินิกกายภาพบำบัด รพ.บางระกำ ได้เปิดบริการรักษานอกเวลาราชการ