โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซต์(e-bidding)มีไฟล์แนบ เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราค.pdf
คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF