โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ข่าวสารโรงพยาบาลบางระกำ


?วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 น.
?นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาภาวะผู้นำและบุคลิกภาพของบุคลากรในองค์กร คปสอ.บางระกำ ปี2566
โดยมี นพ.ภูวดล พลพวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (ผู้อำนวยการ รพ.บางระกำ) ประธาน คปสอ.บางระกำ พร้อมด้วย นายวิเชียร มีบุญล้ำ สาธารณสุขอำเภอบางระกำ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ณ ร้านทรัพย์ธานี อ.บางระกำ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่
?หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน รพ.บางระกำ 27คน
?ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบางระกำ 3คน
?ผอ.รพ.สต. ในอำเภอบางระกำ 20 คนอ่านข่าวนี้เพิ่มเติมที่ Facebook