โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารผู้ป่วยนอก(E-bidding)มีไฟล์แนบ ประกาศเชิญชวนจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศแ.pdf
คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF