โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ครั้งที่ 2มีไฟล์แนบ เผยแพร่ราคากลาง050966.pdf
คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF