โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีไฟล์แนบ เผแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ23082566.pdf
คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF