โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกาศเผยแพร่ ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรลมีไฟล์แนบ ประกาศราคากลางเชิญชวนซื้อเตียง.pdf
คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF