โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกาศเผยแพร่ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรลมีไฟล์แนบ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เตียงผ่าตัดทั่ว.pdf
คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF