โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกวดราคาซื้อ ระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์(PACS)มีไฟล์แนบ ประกาศเชิญชวนซื้อ pacs.pdf
คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF