โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า 3 ไก จำนวน 16 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)


รายละเอียดประกาศราคากลาง สามารถดูได้ที่ เอกสารราคากลาง


มีไฟล์แนบ ประกาศเชิญชวนซื้อเตียงไฟฟ้า3ไก.pdf
คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF