โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องเลเซอร์ชนิด NdYAG จำนวน 1 เครื่อง



มีไฟล์แนบ เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องเลเซอร์ชนิด ndyag20220705.pdf
คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF