โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุทั่วไปและครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครึ่งปีหลังประกาศโรงพยาบาลบางระกำ

เรื่อง เผยแพร่แผนซื้อวัสดุทั่วไปและครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ด้วยเงินบำรุง รพ.บางระกำ ปี พ.ศ.2565 (ปรับแผนครึ่งปีหลัง)


........................................................รายงานผลการอนุมัติแผนซื้อวัสดุทั่วไปและครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ด้วยเงินบำรุง รพ.บางระกำ ปี พ.ศ.2565 แผนดำเนินการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565


(ปรับแผนครึ่งปีหลัง) 


อ่านเอกสาร รายงานผลการอนุมัติแผนซื้อจ้างหมวดอื่น  ด้วยเงินบำรุง รพ.บางระกำ ปี พ.ศ.2565 Download


มีไฟล์แนบ แผนซื้อจ้าง6เดือนหลังปี2565_2.pdf
คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF