โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา


** ? ประกาศรับสมัครงาน ? **


 

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

 

วุฒิ : ผู้ช่วยพยาบาล (Nursing Assistant)

 

ประจำหน่วยงานผู้ป่วยใน หญิง (Ward) โรงพยาบาลบางระกำ

 

รับสมัคร 11 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

 

#สอบถามรายละเอียดได้ที่ ** เบอร์โทรศัพท์ 081-2841567

 

(หัวหน้างานผู้ป่วยใน หญิง) ในเวลาราชการ 8.30 น. - 16.30 น.**