โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลบางระกำ
ติดต่อ 055-371168 ต่อ 127 และ 125

ข่าวสาร

กิจกรรมโรงพยาบาลบางระกำ

ประกาศ

ลงประกาศข้อมูลจากโรงพยาบาลบางระกำ

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ลำดับ
เนื้อหา
วันที่
1
ประกาศเผยแพร่ แผนจัดซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน ระบบ HOSxP Version 4 ( 6 ) 7 กุมภาพันธ์ 2567
2
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซต์(e-bidding) ( 9 ) 30 มกราคม 2567
3
ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1/2567 ( 30 ) 22 มกราคม 2567
4
ประกาศเผยแพร่ แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปี 2567 ( 19 ) 22 ธันวาคม 2566
5
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไปด้วยเงินงบประมาณบำรุง รพ.บางระกำ ปี 2567 ( 18 ) 4 ธันวาคม 2566
6
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมด้วยเงินงบประมาณบำรุง รพ.บางระกำ ปี 2567 ( 19 ) 22 พฤศจิกายน 2566
7
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อยาด้วยเงินงบประมาณบำรุง รพ.บางระกำ ปี 2567 ( 15 ) 22 พฤศจิกายน 2566
8
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 3 รายการ ( 13 ) 21 พฤศจิกายน 2566
9
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณบำรุง รพ.บางระกำ ปี 2567 ( 12 ) 21 พฤศจิกายน 2566
10
ประกาศเผยแพร่ รายงานงบการเงินประจำปี ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง(GL) ปี 2566 ( 37 ) 26 ตุลาคม 2566
11
ประกาศเผยแพร่ ราคากลางงานปรับปรุงห้องตรวจตาเดิมเป็นห้องสำนักงานส่วนกายภาพบำบัด ( 129 ) 18 กรกฎาคม 2566
12
ประกาศเผยแพร่ ราคากลางงานก่อสร้างระเบียงอาคารทันตกรรม ( 96 ) 18 กรกฎาคม 2566
13
ประกาศเผยแพร่แผนซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครึ่งปีหลัง ( 180 ) 23 มิถุนายน 2566
14
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงจุดให้บริการแผนกเวชกรรมฟื้นฟู ( 289 ) 18 เมษายน 2566
15
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงคลินิกทันตกรรมเดิมเป็นห้องงานประกันสุขภาพ ( 488 ) 27 มีนาคม 2566
16
ประกาศเผยแพร่ ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ( 464 ) 8 กุมภาพันธ์ 2566
17
ประกาศเผยแพร่ ประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ( 479 ) 8 กุมภาพันธ์ 2566
18
ประกาศเผยแพร่ ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ( 458 ) 6 กุมภาพันธ์ 2566
19
ประกาศเผยแพร่ ประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ( 465 ) 6 กุมภาพันธ์ 2566
20
ประกาศเผยแพร่ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ( 504 ) 25 มกราคม 2566
21
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2566 ( 502 ) 16 มกราคม 2566
22
ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทย์คอนโทรล ( 463 ) 16 มกราคม 2566
23
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างห้องให้คำปรึกษาผู้ป่วย ( 467 ) 23 ธันวาคม 2565
24
ประกาศเผยแพร่ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา PACS ( 501 ) 7 ธันวาคม 2565
25
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์(PACS) ( 499 ) 2 ธันวาคม 2565
26
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ( 545 ) 28 พฤศจิกายน 2565
27
ประกาศเผยแพร่แผน ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างหลังคากันแดดอาคารพัสดุ ( 504 ) 10 พฤศจิกายน 2565
28
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง รพ.บางระกำ ปีงบประมาณ 2566 ( 514 ) 10 พฤศจิกายน 2565
29
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ( 592 ) 16 สิงหาคม 2565
30
ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ( 616 ) 16 สิงหาคม 2565
31
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ปีงบประมาณ 2566 ( 588 ) 9 สิงหาคม 2565
32
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งโครงสร้างลิฟท์และลิฟท์ ( 605 ) 30 มิถุนายน 2565
33
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องเลเซอร์ชนิด NdYAG จำนวน 1 เครื่อง ( 569 ) 30 มิถุนายน 2565
34
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเตียงไฟฟ้า 3 ไก จำนวน 16 เตียง ( 602 ) 30 มิถุนายน 2565
35
ประกาศเผยแพร่แผนซื้อจ้างครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินบริจาค รพ. ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครึ่งปีหลัง ( 644 ) 15 มิถุนายน 2565
36
ประกาศเผยแพร่แผนซื้อจ้างครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินบำรุง รพ. ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครึ่งปีหลัง ( 616 ) 15 มิถุนายน 2565
37
ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุทั่วไปและครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครึ่งปีหลัง ( 617 ) 15 มิถุนายน 2565
38
ประกาศเผยแพร่แผนซื้อจ้างหมวดอื่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครึ่งปีหลัง ( 587 ) 15 มิถุนายน 2565

ข่าวสอบราคาซื้อครุภัณฑ์/จ้างเหมา

ลำดับ
เนื้อหา
วันที่
1
ประกวดราคาซื้อระบบโปรแกรม HOSxP Version 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) ( 10 ) 9 กุมภาพันธ์ 2567
2
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน ระบบ HOSxP Version 4 จำนวน 1 ระบบ ( 8 ) 9 กุมภาพันธ์ 2567
3
ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาซื้อครุภัณพ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซต์(e-bidding) ( 6 ) 5 กุมภาพันธ์ 2567
4
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567 ( 7 ) 1 กุมภาพันธ์ 2567
5
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566 ( 20 ) 4 มกราคม 2567
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focused ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) ( 17 ) 2 มกราคม 2567
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่อง Ultrasound ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) ( 15 ) 20 ธันวาคม 2566
8
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focused ครั้งที่ 2 ( 13 ) 20 ธันวาคม 2566
9
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focused ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) ครั้งที่ 2 ( 15 ) 20 ธันวาคม 2566
10
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่อง Ultrasound ( 11 ) 7 ธันวาคม 2566
11
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่อง Ultrasound ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) ( 17 ) 7 ธันวาคม 2566
12
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focused ( 14 ) 7 ธันวาคม 2566
13
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focused ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) ( 13 ) 7 ธันวาคม 2566
14
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ( 14 ) 8 ธันวาคม 2566
15
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 ( 16 ) 1 พฤศจิกายน 2566
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า การติดตั้ง Solar Cell (E-Bidding) ( 31 ) 9 ตุลาคม 2566
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารผู้ป่วยนอก(E-bidding) ( 46 ) 4 ตุลาคม 2566
18
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารผู้ป่วยนอก(E-bidding) ครั้งที่2 ( 44 ) 25 กันยายน 2566
19
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า การติดตั้ง Solar Cell ( 77 ) 19 กันยายน 2566
20
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า การติดตั้ง Solar Cell ( 89 ) 19 กันยายน 2566
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ( 75 ) 19 กันยายน 2566
22
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารผู้ป่วยนอก(E-bidding) ( 73 ) 14 กันยายน 2566
23
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารผู้ป่วยนอก(E-bidding) ( 68 ) 14 กันยายน 2566
24
เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า การติดตั้ง Solar Cell ( 69 ) 11 กันยายน 2566
25
ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารผู้ป่วยนอก(E-bidding) ( 139 ) 8 กันยายน 2566
26
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างทางลาดอาคารทันตกรรมและหลังคาด้านหลังอาคารทันตกรรม ( 37 ) 5 กันยายน 2566
27
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ( 110 ) 5 กันยายน 2566
28
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ( 97 ) 5 กันยายน 2566
29
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 ( 85 ) 1 กันยายน 2566
30
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 93 ) 23 สิงหาคม 2566
31
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ( 144 ) 23 สิงหาคม 2566
32
ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารผู้ป่วยนอก ( 77 ) 17 สิงหาคม 2566
33
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ( 95 ) 1 สิงหาคม 2566
34
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ( 137 ) 5 กรกฎาคม 2566
35
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดจ้างรับปรุงระบบระบายอาคารอากาศและระบายอากาศผู้ป่วยนอก ( 105 ) 27 มิถุนายน 2566
36
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ไฟฟ้า การติดตั้งโซล่าร์เซล(Solar cell) ( 168 ) 27 มิถุนายน 2566
37
ประกาศเผยแพร่ ราคากลางงานปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ ( 112 ) 27 มิถุนายน 2566
38
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 ( 95 ) 14 มิถุนายน 2566
39
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ( 165 ) 31 พฤษภาคม 2566
40
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 ( 418 ) 8 พฤษภาคม 2566
41
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ( 444 ) 31 มีนาคม 2566
42
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 ( 436 ) 30 มีนาคม 2566
43
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ( 491 ) 2 มีนาคม 2566
44
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 ( 472 ) 28 กุมภาพันธ์ 2566
45
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ( 429 ) 21 กุมภาพันธ์ 2566
46
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 ( 537 ) 9 ธันวาคม 2565
47
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ( 489 ) 2 ธันวาคม 2565
48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์(PACS) ( 453 ) 27 ธันวาคม 2565
49
ประกวดราคาซื้อ ระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์(PACS) ( 501 ) 14 ธันวาคม 2565
50
ประกาศเผยแพร่ ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์(PACS) ( 481 ) 14 ธันวาคม 2565
51
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 ( 490 ) 9 พฤศจิกายน 2565
52
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ 96 รายการ ปี 2565 ( 578 ) 10 พฤศจิกายน 2565
53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์(E-Bidding) ( 552 ) 29 กันยายน 2565
54
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์(E-Bidding) ( 537 ) 20 กันยายน 2565
55
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ ( 541 ) 20 กันยายน 2565
56
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 ( 671 ) 12 กันยายน 2565
57
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 ( 574 ) 1 กันยายน 2565
58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ( 584 ) 1 กันยายน 2565
59
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า 3 ไก ( 575 ) 22 สิงหาคม 2565
60
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ( 606 ) 22 สิงหาคม 2565
61
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดผ่าตัดเครื่องมือขนาดกลาง ( 602 ) 17 สิงหาคม 2565
62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลัง ( 575 ) 17 สิงหาคม 2565
63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า ( 600 ) 17 สิงหาคม 2565
64
ประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า 3 ไก จำนวน 16 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) ( 577 ) 4 สิงหาคม 2565
65
ประกาศราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เตียงไฟฟ้า 3 ไก ( 615 ) 4 สิงหาคม 2565
66
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ( 597 ) 1 สิงหาคม 2565
67
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 ( 610 ) 20 มิถุนายน 2565
68
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ( 593 ) 6 มิถุนายน 2565
69
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 ( 624 ) 29 เมษายน 2565
70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ( 598 ) 30 มีนาคม 2565
71
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 ( 600 ) 25 มีนาคม 2565
72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง ( 601 ) 25 มีนาคม 2565
73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ไม่น้อยกว่า 300 mA ( 611 ) 25 มีนาคม 2565
74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง ( 581 ) 25 มีนาคม 2565
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ( 598 ) 22 มีนาคม 2565
76
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (e-bidding) ( 591 ) 21 มีนาคม 2565
77
ราคากลางและคุณลักษณะเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ครั้งที่ 2 ( 599 ) 21 มีนาคม 2565
78
ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง (e-bidding) ( 638 ) 21 มีนาคม 2565
79
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA (e-bidding) ( 605 ) 14 มีนาคม 2565
80
ประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (e-bidding) ( 651 ) 14 มีนาคม 2565
81
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ( 680 ) 11 มีนาคม 2565
82
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ( 698 ) 9 มีนาคม 2565
83
ราคากลางและคุณลักษณะเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ( 565 ) 9 มีนาคม 2565
84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก ( 517 ) 9 มีนาคม 2565
85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ ( 554 ) 9 มีนาคม 2565
86
ราคากลางและคุณลักษณะเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ( 598 ) 8 มีนาคม 2565
87
ราคากลางและคุณลักษณะเครื่องเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ( 550 ) 8 มีนาคม 2565
88
ราคากลางและคุณลักษณะเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง ( 505 ) 8 มีนาคม 2565
89
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ( 586 ) 8 มีนาคม 2565
90
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 ( 542 ) 7 กุมภาพันธ์ 2565
91
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 4896 ) 20 ธันวาคม 2564
92
ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุทั่วไปและครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ด้วยเงินบำรุง รพ. แผนดำเนินการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2565 ( 529 ) 12 ธันวาคม 2564
93
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยเงินบำรุง รพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 538 ) 12 ธันวาคม 2564

ข่าวการรับสมัครงาน

ลำดับ
เนื้อหา
วันที่
1
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ( 38 ) 13 ธันวาคม 2566
2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ( 491 ) 29 กันยายน 2566
3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ( 716 ) 19 กันยายน 2566
4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ( 475 ) 18 มกราคม 2566
5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ( 718 ) 11 มกราคม 2566
6
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา ( 909 ) 12 พฤษภาคม 2565


บริการข้อมูล

ระบบข้อมูลของโรงพยาบาลบางระกำ

เรียน ผู้รับบริการโรงพยาบาลบางระกำทุกท่าน ผู้รับบริการท่านใดที่มีปัญหาต่อการให้บริการ สามารถเขียนชื่อ - นามสกุล ของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่ท่านไม่พอใจพร้อมรายละเอียดเรื่องราวที่ท่านไม่พึงพอใจ หย่อนใส่ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ และขอความกรุณาเขียนชื่อ - นามสกุลของผู้ร้องทุกข์มาด้วย โดยทางโรงพยาบาลบางระกำ จะมีผู้รับผิดชอบเปิดตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ทุกวัน ตอนเย็น โดยทางโรงพยาบาลบางระกำจะปิดข้อมูลของท่านเป็นความลับ ทางโรงพยาบาลบางระกำขอขอบพระคุณ ที่ท่านได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางโรงพยาบาลบางระกำขอน้อมรับคำติชมของท่าน เพื่อพัฒนาบุคลากรและโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น หากผู้รับบริการท่านใดไม่สะดวกในการเขียนใบร้องทุกข์สามารถเข้าไปส่งข้อความไว้ได้ที่
http://www.bkhospital.go.th/bkita/complaint.php
เมื่อทางโรงพยาบาลบางระกำได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น

ยังไม่มีข้อมูล

083-620 2962 : ผู้ป่วยนอก
092-131 2649 : บริหารทั่วไป
083-410 1722 : ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
083-411 8654 : ผู้ป่วยใน
081-532 0199 : ห้องคลอด
089-708 9753 : คลินิกตา
094-732 9009 : เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
062-024 0044 : สุขภาพจิต
062-024 0550 : คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
062-024 0404 : ศูนย์สุขภาพชุมชนบางระกำเมืองใหม่
062-024 3030 : ศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลบางระกำ
094-630 8484 : ผู้ป่วยใน(ชาย)

บทความ

เรียนรู้กับโรคต่างๆกับโรงพยาบาลบางระกำ

ระบบงาน

เชื่อมโยงระบบงานของโรงพยาบาลบางระกำ

หน่วยงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลบางระกำ

ติดต่อ

โรงพยาบาลบางระกำ

ที่อยู่ติดต่อ

1/3 หมู่ 7 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ พิษณุโลก 65140

โทรสาร

เบอร์
055-371176

ติดต่อ

055-371168
055-371170