โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลบางระกำ
ติดต่อ 055-371168 ต่อ 127 และ 125

ข่าวสาร

กิจกรรมโรงพยาบาลบางระกำ

ประกาศ

ลงประกาศข้อมูลจากโรงพยาบาลบางระกำ

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ลำดับ
เนื้อหา
วันที่
1
ประกาศเผยแพร่ แผนจัดซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน ระบบ HOSxP Version 4 ( 30 ) 7 กุมภาพันธ์ 2567
2
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซต์(e-bidding) ( 23 ) 30 มกราคม 2567
3
ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1/2567 ( 41 ) 22 มกราคม 2567
4
ประกาศเผยแพร่ แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปี 2567 ( 29 ) 22 ธันวาคม 2566
5
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไปด้วยเงินงบประมาณบำรุง รพ.บางระกำ ปี 2567 ( 36 ) 4 ธันวาคม 2566
6
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมด้วยเงินงบประมาณบำรุง รพ.บางระกำ ปี 2567 ( 42 ) 22 พฤศจิกายน 2566
7
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อยาด้วยเงินงบประมาณบำรุง รพ.บางระกำ ปี 2567 ( 30 ) 22 พฤศจิกายน 2566
8
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 3 รายการ ( 23 ) 21 พฤศจิกายน 2566
9
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณบำรุง รพ.บางระกำ ปี 2567 ( 25 ) 21 พฤศจิกายน 2566
10
ประกาศเผยแพร่ รายงานงบการเงินประจำปี ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง(GL) ปี 2566 ( 49 ) 26 ตุลาคม 2566
11
ประกาศเผยแพร่ ราคากลางงานปรับปรุงห้องตรวจตาเดิมเป็นห้องสำนักงานส่วนกายภาพบำบัด ( 147 ) 18 กรกฎาคม 2566
12
ประกาศเผยแพร่ ราคากลางงานก่อสร้างระเบียงอาคารทันตกรรม ( 111 ) 18 กรกฎาคม 2566
13
ประกาศเผยแพร่แผนซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครึ่งปีหลัง ( 202 ) 23 มิถุนายน 2566
14
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงจุดให้บริการแผนกเวชกรรมฟื้นฟู ( 308 ) 18 เมษายน 2566
15
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงคลินิกทันตกรรมเดิมเป็นห้องงานประกันสุขภาพ ( 506 ) 27 มีนาคม 2566
16
ประกาศเผยแพร่ ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ( 478 ) 8 กุมภาพันธ์ 2566
17
ประกาศเผยแพร่ ประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ( 501 ) 8 กุมภาพันธ์ 2566
18
ประกาศเผยแพร่ ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ( 478 ) 6 กุมภาพันธ์ 2566
19
ประกาศเผยแพร่ ประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ( 481 ) 6 กุมภาพันธ์ 2566
20
ประกาศเผยแพร่ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ( 527 ) 25 มกราคม 2566
21
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2566 ( 527 ) 16 มกราคม 2566
22
ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทย์คอนโทรล ( 485 ) 16 มกราคม 2566
23
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างห้องให้คำปรึกษาผู้ป่วย ( 485 ) 23 ธันวาคม 2565
24
ประกาศเผยแพร่ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา PACS ( 518 ) 7 ธันวาคม 2565
25
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์(PACS) ( 516 ) 2 ธันวาคม 2565
26
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ( 567 ) 28 พฤศจิกายน 2565
27
ประกาศเผยแพร่แผน ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างหลังคากันแดดอาคารพัสดุ ( 529 ) 10 พฤศจิกายน 2565
28
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง รพ.บางระกำ ปีงบประมาณ 2566 ( 540 ) 10 พฤศจิกายน 2565
29
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ( 608 ) 16 สิงหาคม 2565
30
ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ( 635 ) 16 สิงหาคม 2565
31
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ปีงบประมาณ 2566 ( 605 ) 9 สิงหาคม 2565
32
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งโครงสร้างลิฟท์และลิฟท์ ( 630 ) 30 มิถุนายน 2565
33
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องเลเซอร์ชนิด NdYAG จำนวน 1 เครื่อง ( 588 ) 30 มิถุนายน 2565
34
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเตียงไฟฟ้า 3 ไก จำนวน 16 เตียง ( 623 ) 30 มิถุนายน 2565
35
ประกาศเผยแพร่แผนซื้อจ้างครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินบริจาค รพ. ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครึ่งปีหลัง ( 678 ) 15 มิถุนายน 2565
36
ประกาศเผยแพร่แผนซื้อจ้างครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินบำรุง รพ. ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครึ่งปีหลัง ( 636 ) 15 มิถุนายน 2565
37
ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุทั่วไปและครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครึ่งปีหลัง ( 634 ) 15 มิถุนายน 2565
38
ประกาศเผยแพร่แผนซื้อจ้างหมวดอื่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครึ่งปีหลัง ( 605 ) 15 มิถุนายน 2565

ข่าวสอบราคาซื้อครุภัณฑ์/จ้างเหมา

ลำดับ
เนื้อหา
วันที่
1
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567 ( 8 ) 29 มีนาคม 2567
2
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ( 12 ) 4 มีนาคม 2567
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณพ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) ( 17 ) 28 กุมภาพันธ์ 2567
4
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานจ้างเหมารื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 รายการ ( 34 ) 14 กุมภาพันธ์ 2567
5
ประกวดราคาซื้อระบบโปรแกรม HOSxP Version 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) ( 24 ) 9 กุมภาพันธ์ 2567
6
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน ระบบ HOSxP Version 4 จำนวน 1 ระบบ ( 23 ) 9 กุมภาพันธ์ 2567
7
ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาซื้อครุภัณพ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซต์(e-bidding) ( 23 ) 5 กุมภาพันธ์ 2567
8
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567 ( 25 ) 1 กุมภาพันธ์ 2567
9
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566 ( 31 ) 4 มกราคม 2567
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focused ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) ( 29 ) 2 มกราคม 2567
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่อง Ultrasound ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) ( 28 ) 20 ธันวาคม 2566
12
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focused ครั้งที่ 2 ( 22 ) 20 ธันวาคม 2566
13
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focused ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) ครั้งที่ 2 ( 27 ) 20 ธันวาคม 2566
14
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่อง Ultrasound ( 21 ) 7 ธันวาคม 2566
15
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่อง Ultrasound ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) ( 31 ) 7 ธันวาคม 2566
16
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focused ( 26 ) 7 ธันวาคม 2566
17
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focused ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) ( 28 ) 7 ธันวาคม 2566
18
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ( 23 ) 8 ธันวาคม 2566
19
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 ( 27 ) 1 พฤศจิกายน 2566
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า การติดตั้ง Solar Cell (E-Bidding) ( 44 ) 9 ตุลาคม 2566
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารผู้ป่วยนอก(E-bidding) ( 58 ) 4 ตุลาคม 2566
22
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารผู้ป่วยนอก(E-bidding) ครั้งที่2 ( 56 ) 25 กันยายน 2566
23
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า การติดตั้ง Solar Cell ( 91 ) 19 กันยายน 2566
24
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า การติดตั้ง Solar Cell ( 114 ) 19 กันยายน 2566
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ( 84 ) 19 กันยายน 2566
26
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารผู้ป่วยนอก(E-bidding) ( 84 ) 14 กันยายน 2566
27
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารผู้ป่วยนอก(E-bidding) ( 83 ) 14 กันยายน 2566
28
เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า การติดตั้ง Solar Cell ( 82 ) 11 กันยายน 2566
29
ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารผู้ป่วยนอก(E-bidding) ( 152 ) 8 กันยายน 2566
30
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างทางลาดอาคารทันตกรรมและหลังคาด้านหลังอาคารทันตกรรม ( 48 ) 5 กันยายน 2566
31
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ( 119 ) 5 กันยายน 2566
32
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ( 105 ) 5 กันยายน 2566
33
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 ( 97 ) 1 กันยายน 2566
34
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 105 ) 23 สิงหาคม 2566
35
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ( 158 ) 23 สิงหาคม 2566
36
ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารผู้ป่วยนอก ( 107 ) 17 สิงหาคม 2566
37
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ( 119 ) 1 สิงหาคม 2566
38
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ( 150 ) 5 กรกฎาคม 2566
39
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดจ้างรับปรุงระบบระบายอาคารอากาศและระบายอากาศผู้ป่วยนอก ( 115 ) 27 มิถุนายน 2566
40
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ไฟฟ้า การติดตั้งโซล่าร์เซล(Solar cell) ( 185 ) 27 มิถุนายน 2566
41
ประกาศเผยแพร่ ราคากลางงานปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ ( 125 ) 27 มิถุนายน 2566
42
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 ( 109 ) 14 มิถุนายน 2566
43
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ( 181 ) 31 พฤษภาคม 2566
44
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 ( 438 ) 8 พฤษภาคม 2566
45
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ( 459 ) 31 มีนาคม 2566
46
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 ( 451 ) 30 มีนาคม 2566
47
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ( 511 ) 2 มีนาคม 2566
48
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 ( 497 ) 28 กุมภาพันธ์ 2566
49
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ( 463 ) 21 กุมภาพันธ์ 2566
50
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 ( 557 ) 9 ธันวาคม 2565
51
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ( 503 ) 2 ธันวาคม 2565
52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์(PACS) ( 485 ) 27 ธันวาคม 2565
53
ประกวดราคาซื้อ ระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์(PACS) ( 520 ) 14 ธันวาคม 2565
54
ประกาศเผยแพร่ ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์(PACS) ( 499 ) 14 ธันวาคม 2565
55
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 ( 510 ) 9 พฤศจิกายน 2565
56
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ 96 รายการ ปี 2565 ( 597 ) 10 พฤศจิกายน 2565
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์(E-Bidding) ( 571 ) 29 กันยายน 2565
58
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์(E-Bidding) ( 553 ) 20 กันยายน 2565
59
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ ( 562 ) 20 กันยายน 2565
60
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 ( 688 ) 12 กันยายน 2565
61
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 ( 592 ) 1 กันยายน 2565
62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ( 603 ) 1 กันยายน 2565
63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า 3 ไก ( 592 ) 22 สิงหาคม 2565
64
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ( 629 ) 22 สิงหาคม 2565
65
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดผ่าตัดเครื่องมือขนาดกลาง ( 623 ) 17 สิงหาคม 2565
66
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลัง ( 590 ) 17 สิงหาคม 2565
67
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า ( 620 ) 17 สิงหาคม 2565
68
ประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า 3 ไก จำนวน 16 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) ( 593 ) 4 สิงหาคม 2565
69
ประกาศราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เตียงไฟฟ้า 3 ไก ( 632 ) 4 สิงหาคม 2565
70
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ( 619 ) 1 สิงหาคม 2565
71
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 ( 625 ) 20 มิถุนายน 2565
72
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ( 609 ) 6 มิถุนายน 2565
73
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 ( 639 ) 29 เมษายน 2565
74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ( 618 ) 30 มีนาคม 2565
75
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 ( 617 ) 25 มีนาคม 2565
76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง ( 618 ) 25 มีนาคม 2565
77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ไม่น้อยกว่า 300 mA ( 634 ) 25 มีนาคม 2565
78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง ( 607 ) 25 มีนาคม 2565
79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ( 626 ) 22 มีนาคม 2565
80
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (e-bidding) ( 614 ) 21 มีนาคม 2565
81
ราคากลางและคุณลักษณะเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ครั้งที่ 2 ( 616 ) 21 มีนาคม 2565
82
ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง (e-bidding) ( 662 ) 21 มีนาคม 2565
83
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA (e-bidding) ( 625 ) 14 มีนาคม 2565
84
ประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (e-bidding) ( 670 ) 14 มีนาคม 2565
85
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ( 699 ) 11 มีนาคม 2565
86
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ( 718 ) 9 มีนาคม 2565
87
ราคากลางและคุณลักษณะเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ( 584 ) 9 มีนาคม 2565
88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก ( 539 ) 9 มีนาคม 2565
89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ ( 578 ) 9 มีนาคม 2565
90
ราคากลางและคุณลักษณะเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ( 618 ) 8 มีนาคม 2565
91
ราคากลางและคุณลักษณะเครื่องเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ( 580 ) 8 มีนาคม 2565
92
ราคากลางและคุณลักษณะเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง ( 522 ) 8 มีนาคม 2565
93
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ( 605 ) 8 มีนาคม 2565
94
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 ( 560 ) 7 กุมภาพันธ์ 2565
95
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 4937 ) 20 ธันวาคม 2564
96
ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุทั่วไปและครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ด้วยเงินบำรุง รพ. แผนดำเนินการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2565 ( 552 ) 12 ธันวาคม 2564
97
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยเงินบำรุง รพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 555 ) 12 ธันวาคม 2564

ข่าวการรับสมัครงาน

ลำดับ
เนื้อหา
วันที่
1
ประกาศโรงพยาบาลบางระกำ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ( 34 ) 19 เมษายน 2567
2
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ พยาบาลวิชาชีพ ( 7 ) 18 เมษายน 2567
3
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย ( 7 ) 18 เมษายน 2567
4
ประกาศโรงพยาบาลบางระกำ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง โภชนากร ( 11 ) 5 เมษายน 2567
5
ประกาศโรงพยาบาลบางระกำ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ( 16 ) 5 เมษายน 2567
6
ประกาศโรงพยาบาลบางระกำ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตกรรม) ( 23 ) 4 เมษายน 2567
7
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ลูกจ้างเหมาบริการ ( รายวัน ) ( 23 ) 2 เมษายน 2567
8
ประกาศโรงพยาบาลบางระกำ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ( 171 ) 12 มีนาคม 2567
9
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ( 72 ) 13 ธันวาคม 2566
10
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ( 514 ) 29 กันยายน 2566
11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ( 738 ) 19 กันยายน 2566
12
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ( 503 ) 18 มกราคม 2566
13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ( 761 ) 11 มกราคม 2566
14
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา ( 960 ) 12 พฤษภาคม 2565


บริการข้อมูล

ระบบข้อมูลของโรงพยาบาลบางระกำ

เรียน ผู้รับบริการโรงพยาบาลบางระกำทุกท่าน ผู้รับบริการท่านใดที่มีปัญหาต่อการให้บริการ สามารถเขียนชื่อ - นามสกุล ของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่ท่านไม่พอใจพร้อมรายละเอียดเรื่องราวที่ท่านไม่พึงพอใจ หย่อนใส่ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ และขอความกรุณาเขียนชื่อ - นามสกุลของผู้ร้องทุกข์มาด้วย โดยทางโรงพยาบาลบางระกำ จะมีผู้รับผิดชอบเปิดตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ทุกวัน ตอนเย็น โดยทางโรงพยาบาลบางระกำจะปิดข้อมูลของท่านเป็นความลับ ทางโรงพยาบาลบางระกำขอขอบพระคุณ ที่ท่านได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางโรงพยาบาลบางระกำขอน้อมรับคำติชมของท่าน เพื่อพัฒนาบุคลากรและโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น หากผู้รับบริการท่านใดไม่สะดวกในการเขียนใบร้องทุกข์สามารถเข้าไปส่งข้อความไว้ได้ที่
http://www.bkhospital.go.th/bkita/complaint.php
เมื่อทางโรงพยาบาลบางระกำได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น

ยังไม่มีข้อมูล

083-620 2962 : ผู้ป่วยนอก
092-131 2649 : บริหารทั่วไป
083-410 1722 : ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
083-411 8654 : ผู้ป่วยใน
081-532 0199 : ห้องคลอด
089-708 9753 : คลินิกตา
094-732 9009 : เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
062-024 0044 : สุขภาพจิต
062-024 0550 : คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
062-024 0404 : ศูนย์สุขภาพชุมชนบางระกำเมืองใหม่
062-024 3030 : ศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลบางระกำ
094-630 8484 : ผู้ป่วยใน(ชาย)

บทความ

เรียนรู้กับโรคต่างๆกับโรงพยาบาลบางระกำ

ระบบงาน

เชื่อมโยงระบบงานของโรงพยาบาลบางระกำ

หน่วยงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลบางระกำ

ติดต่อ

โรงพยาบาลบางระกำ

ที่อยู่ติดต่อ

1/3 หมู่ 7 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ พิษณุโลก 65140

โทรสาร

เบอร์
055-371176

ติดต่อ

055-371168
055-371170